Tổng hợp một số Model iPhone 6 Plus bán tại Mỹ, Canada

 

 

T-Mobile/Contract-free

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGAX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC52LL/A
iPhone 6 Plus128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MGC22LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) T-Mobile MGC12LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) T-Mobile MGC72LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) T-Mobile MGC42LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) T-Mobile MGC02LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) T-Mobile MGC62LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) T-Mobile MGC32LL/A

 

AT&T

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (GSM) AT&T MGAL2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (GSM) AT&T MGAU2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (GSM) AT&T MGAP2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (GSM) AT&T MGAN2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (GSM) AT&T MGAW2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (GSM) AT&T MGAR2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (GSM) AT&T MGAM2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (GSM) AT&T MGAV2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (GSM) AT&T MGAQ2LL/A

 

Sprint

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCV2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MGD22LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MGCY2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (CDMA) Sprint MGCX2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (CDMA) Sprint MGD42LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (CDMA) Sprint MGD12LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (CDMA) Sprint MGCW2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (CDMA) Sprint MGD32LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (CDMA) Sprint MGD02LL/A

 

Verizon

iPhone 6 Plus 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCK2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCR2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MGCN2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCM2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCU2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MGCQ2LL/A
iPhone 6 Plus 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCL2LL/A
iPhone 6 Plus 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCT2LL/A
iPhone 6 Plus 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MGCP2LL/A

 

CANADA iPhone 6 Plus Model Numbers:

Canada iPhone 6 Plus16GB Space Grey Unlocked MG9M2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Space Grey Unlocked MG9U2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Space Grey Unlocked MG9Q2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 16GB Gold Unlocked MG9P2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Gold Unlocked MG9W2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Gold Unlocked MG9T2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 16GB Silver Unlocked MG9N2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 64GB Silver Unlocked MG9V2CL/A
Canada iPhone 6 Plus 128GB Silver Unlocked MG9R2CL/A

Tổng hợp một số Model iPhone 6 Plus bán tại Mỹ, Canada
Đánh giá bài viết!

Thêm bình luận