Tổng hợp một số Model iPhone 6S bán tại Mỹ, Canada, UK

 

 

T-Mobile/Contract-free

iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKQX2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR32LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) T-Mobile MKR72LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) T-Mobile MKR12LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) T-Mobile MKR52LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) T-Mobile MKR92LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) T-Mobile MKQY2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) T-Mobile MKR42LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) T-Mobile MKR82LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR22LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKR62LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) T-Mobile MKRA2LL/A

 

AT&T

iPhone 6S 16GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ52LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (GSM) AT&T MKQ92LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (GSM) AT&T MKQE2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (GSM) AT&T MKQ72LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (GSM) AT&T MKQC2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (GSM) AT&T MKQG2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (GSM) AT&T MKQ62LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (GSM) AT&T MKQA2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (GSM) AT&T MKQF2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQ82LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQD2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (GSM) AT&T MKQH2LL/A

 

Sprint

iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Sprint MKT72LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTC2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Sprint MKTG2LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Sprint MKT92LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Sprint MKTJ2LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Sprint MKT82LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Sprint MKTD2LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Sprint MKTH2LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTA2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTE2LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Sprint MKTK2LL/A

 

Verizon

iPhone 6S 16GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRR2LL/A
iPhone 6S 64GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKRY2LL/A
iPhone 6S 128GB Space Gray (CDMA) Verizon Wireless MKT32LL/A
iPhone 6S 16GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRW2LL/A
iPhone 6S 64GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT12LL/A
iPhone 6S 128GB Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT52LL/A
iPhone 6S 16GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKRT2LL/A
iPhone 6S 64GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT02LL/A
iPhone 6S 128GB Silver (CDMA) Verizon Wireless MKT42LL/A
iPhone 6S 16GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKRX2LL/A
iPhone 6S 64GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT22LL/A
iPhone 6S 128GB Rose Gold (CDMA) Verizon Wireless MKT62LL/A

 

CANADA iPhone 6S  Model Numbers:

Canada iPhone 6S 16GB Space Grey Unlocked MKQJ2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Space Grey Unlocked MKQN2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Space Grey Unlocked MKQT2VC/A 
Canada iPhone 6S 16GB Gold Unlocked MKQL2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Gold Unlocked MKQQ2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Gold Unlocked MKQV2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Silver Unlocked MKQK2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Silver Unlocked MKQP2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Silver Unlocked MKQU2VC/A
Canada iPhone 6S 16GB Rose Gold Unlocked MKQM2VC/A
Canada iPhone 6S 64GB Rose Gold Unlocked MKQR2VC/A
Canada iPhone 6S 128GB Rose Gold Unlocked MKQW2VC/A

 

UK iPhone 6S  Model Numbers:

UK iPhone 6S 16GB Space Grey Unlocked MKQJ2B/A
UK iPhone 6S 64GB Space Grey Unlocked MKQN2B/A
UK iPhone 6S 128GB Space Grey Unlocked MKQT2B/A
UK iPhone 6S 16GB Gold Unlocked MKQL2B/A
UK iPhone 6S 64GB Gold Unlocked MKQQ2B/A
UK iPhone 6S 128GB Gold Unlocked MKQV2B/A
UK iPhone 6S 16GB Silver Unlocked MKQK2B/A
UK iPhone 6S 64GB Silver Unlocked MKQP2B/A
UK iPhone 6S 128GB Silver Unlocked MKQU2B/A
UK iPhone 6S 16GB Rose Gold Unlocked MKQM2B/A
UK iPhone 6S 64GB Rose Gold Unlocked MKQR2B/A
UK iPhone 6S 128GB Rose Gold Unlocked MKQW2B/A

Tổng hợp một số Model iPhone 6S bán tại Mỹ, Canada, UK
Đánh giá bài viết!

Thêm bình luận